Mleko

Mleko, prehranski čudež in nepogrešljiva sestavina tradicionalne in sodobne kuhinje, je darilo naših kravic.

Naša skrb in ljubezen do plemenskega goveda črno-bele pasme terja nenehno vzdrževanje dobrih življenjskih pogojev živali. Kravice, kot jih imenujemo, vzrejamo v prosti reji, v premišljeno zasnovanih prostorih iz naravnih materialov, kjer imajo na voljo dovolj življenjskega prostora, tudi kadar se ne pasejo zunaj. Prepričani smo namreč, da mora budno oko rejca sovpadati z občutkom za živo bitje in v tem odnosu je spoštovanje življenja na prvem mestu.

Rezultati ne izostanejo: s svojimi kravicami smo poželi že prenekatero nagrado v okviru tekmovanj plemenskega goveda.

Mleko naših kravic sprejemamo z veliko mero hvaležnosti in spoštovanja ter skrbno nadziramo njegovo pridelavo. Visoko kvaliteto našega mleka potrjuje zanimanje zanj tostran in onstran naših meja.

Prosta reja živali
Miss krav
Dobra mlečnost
Kravice
EnglishGermanSlovenia